لنت ترمز پارس ابی پراید

65,000 تومان

لنت های ابی نصبت به لنتهای سبز , شرکت لنت پارس از کیفیت بهتری برخوردار است ولی زود تر تمام میشود.